ข่าวสารจากเว็บไซต์

ขอเชิญทุกท่านร่วมทอดผ้าป่าพัฒนาการศึกษา โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
ขอเชิญทุกท่านร่วมทอดผ้าป่าพัฒนาการศึกษา โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

28 พ.ค. 2560 0 440

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ครบรอบ ๔๑ปี ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สมาคอมผู้ปกครองและครูโรงเรียนหนองม่วงวิทยา สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนหนองม่วงวิทยา และคณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐานโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ขอเรียนเชิญทุกท่าร่วมสนับสนุนการจัดการ

ขอแสดงความยินดี กับ นายใบเพชร ผ่านสุภาพ ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี๒๕๖๐
ขอแสดงความยินดี กับ นายใบเพชร ผ่านสุภาพ ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี๒๕๖๐

11 ม.ค. 2560 0 870

ขอแสดงความยินดี กับ นายใบเพชร ผ่านสุภาพ ประธานนักเรียนโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี๒๕๖๐

^