Personnel

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 • thumbnail

  นายเสน่ห์ สุขสมพืช

  ครูนำชาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายสมบัติ สิมาแก้ว

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางนฤมล พุญพาสุข

 • thumbnail

  นายพิเชษ ท่าจำปา

^