ปฏิทินกิจกรรม

{DATE 9 Y}
{DATE 9 d}
{DATE 9 M}
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนหนองม่วงวิทยา

ตั้งแต่เวลา 00:00 น.

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนหนองม่วงวิทยา
วันเข้าพรรษา

ตั้งแต่เวลา 01:00 น.

วันเข้าพรรษา
^