เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ปรับพิ้นฐาน วิทยาศาสตร์ ม.1

^