เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ปรับพื้นฐานภาษาไทย ม.๑

1
^