เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ขอเชิญทุกท่านร่วมทอดผ้าป่าพัฒนาการศึกษา โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

ทอดผ้าป่าพัฒนาการศึกษา โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ครบรอบ ๔๑ปี ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สมาคอมผู้ปกครองและครูโรงเรียนหนองม่วงวิทยา สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนหนองม่วงวิทยา และคณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐานโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ขอเรียนเชิญทุกท่าร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และส่งเสริมศักยภาพนักเรียน โดยร่วมทอดผ้าป่าพัฒนาการศึกษาโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ในวันศุกร์ ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

Related

ความคิดเห็น
^