รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายเสน่ห์ สุขสมพืช

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ตำแหน่งครูนำชาญการพิเศษ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์

^