สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนค่ะ 🎉

ระบบจะเปิดให้กรอกใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 9 โมงเช้า จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 3 โมงเย็น


เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร ม.1
- รูปถ่ายชุดนักเรียน
- ปพ.1 หรือ ปพ.7
- สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน
- สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร ม.4
- รูปถ่ายชุดนักเรียน
- ปพ.1
- สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน
- สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
- ใบรับรองความประพฤติ
View Badge User

ประชาสัมพันธ์

ระเบียบ/ขั้นตอน/ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

รับสมัครนักเรียนเรียนโรงเรียนหนองม่วงวิทยา รับสมัครนักเรียนเรียนโรงเรียนหนองม่วงวิทยา

จะเปิดระบบรับสมัคร ในอีก

0 วัน
0 ชั่วโมง
0 นาที
0 วินาที
ยอดสมัคร ม.1

180 คน

ยอดสมัคร ม.4

125 คน

ขั้นตอนการสมัคร